Błąd farmaceuty w aptece – jaką odpowiedzialność ponosisz?