Bezpieczna Linia Infuzyjna – wymagania apteki w SWZ a codzienne funkcjonowanie oddziałów szpitalnych