Żywienie medyczne jako element kompleksowego procesu leczenia odleżyn i innych trudno gojących ran.